Co-Conceptualització de la Sostenibilitat Urbana

Barcelona està instal·lada en la cultura de la protecció ambiental i la naturalització urbana, quan l’ecologisme és una filosofía bàsicament conservadora i les ciutats s’han creat per i actúen com a plataformes per progressar, possen les condicions per desenvolupar al màxim les capacitats i els talents humans.

A la carta municipal només figura la sostenibilitat urbana a l’art 102, contràriament al que seria necessàri i oportú, quan Barcelona ha d’esdevenir un ecosistema urbà resilient i s’ha de centrar en la rehabilitació del patrimoni construït i en la compactació del nucli urbà i s’ha d’administrar amb l’economia circular.

L’objectiu del GIxSU és guiar la transició cap a una Barcelona responsable del seu medi ambient urbà, l’ecosistema on el 60% de la població hi fa el cicle vital sencer.

Actuant amb una renovada “creativitat” consistent en “donar respostes creatives” als nous reptes ambientals i socials de la ciutat de Barcelona, el GIxSU, hem iniciat un procés participat amb la ciutadania per a conceptualitzar la “Sostenibilitat urbana”, donar-li entitat, assolir visibilitat i resiliència.

El primer pas l’hem donat compartint amb els barcelonins i barcelonines i visitants d’arreu del món un procés co-creatiu a la plaça GIxSU al park(ing)day. 2020.

Fes l’enquesta

Deixa un comentari